Kako se Montessori vrtec razlikuje od klasičnega?

Klasični vrtec in Montessori vrtec se pravzaprav pogosto precej razlikujeta. Seveda je to odvisno tudi od kraja vašega bivanja in posameznih primerov, a načeloma lahko izpostavimo nekatere glavne razlike med obiskovanjem klasičnega vrtca in vrtca, ki temelji na pedagogiki Montessori. Upamo, da vam bo prispevek v pomoč, če se odločate, v kakšno vrsto izobraževanja vključiti svoje najmlajše. Vsekakor pa priporočamo, da se za vse podrobnosti obrnete na konkretno izobraževalno ustanovo, o kateri razmišljate.

Vloga vzgojitelja / vzgojiteljice

V vrtcu so vzgojitelji v središču pozornosti in je odgovoren za odločanje o metodah poučevanja in podajanja znanja. Odločajo, kaj, kako in kdaj se učenci učijo o temi ali veščinah. Nasprotno pa so učitelji Montessori vodnik. Imajo zelo omejeno vlogo pri odločanju o tem, kaj se otroci učijo, ker ne odločajo o tem, kako in česa se otroci učijo. Učencu preprosto predstavijo temo in otroku pustijo, da razišče različne možne rezultate za to določeno temo ali problem.

Montessori vrtci se v kar nekaj pogledih razlikujejo od klasičnih vrtcev.

Vzdušje v razredu in razporeditev učilnice

Tradicionalni razredi v vrtcu so zasnovani tako, da je učitelj v središču pozornosti. Montessori učilnice so zasnovane po opazovanju otrokovega vedenja in osredotočenosti na otroka. Ne pozabite, da je pohištvo orodje za opolnomočenje vašega otroka. V prvi vrsti so pomembni naravni materiali, kot je les, pa priložnost, da otrok prostor neodvisno raziskuje, dela poskuse, napake in se iz njih uči in prihaja do svojih zaključkov. Prostor mora otroku omogočati samostojnost in to, da čim več stvari postori sam – jih sam vzame in jih po aktivnosti pospravi.

V Montessori vrtcih so običajno združeni otroci od tretjega do šestega leta starosti.

Tempo učenja

V vrtcu se pričakuje, da se bo otrok učil s podobno hitrostjo kot drugi učenci ali pa se šteje, da zaostaja. S stilom Montessori je otrokom dovoljeno, da se učijo s svojim tempom in si vzamejo čas, da se naučijo vsake veščine. Otrok napreduje tako, da svoje znanje poglablja z novimi plastmi; iz leta v leto ni enaka izkušnja. Starejši otroci lahko stopijo v vodilne vloge, ki jih omogoča starostno mešano okolje. Z mentorstvom mlajšim učencem izpopolnjujejo življenjske veščine, kot so komunikacija, reševanje problemov in načrtovanje.

Starost

Vrtčevski način učenja je namenjen otrokom od tretjega do petega leta starosti, kar je osnova njihovega osnovnošolskega izobraževanja. Montessori stil je v osnovi namenjen otrokom do šestega leta starosti. Študije so sicer dokazale, da je pristop Montessori zelo koristen tudi za najstnike. Montessori pristop si prizadeva v učilnice pripeljati kar se da sproščen in realen resnični svet. Vzgojitelji otročke spodbujajo, da je učenje nekaj širokega, radovednega in poglobljenega, kako se vključevati v skupnosti, podpirati druge in jim pomagati, kako se kaj naučiti od starejših od sebe.

Povzetek

Zdi se, da Montessori izobraževalni sistem pusti malčkom več avtonomije pri procesu učenja in bolj spodbuja raziskovanje radovednosti. Več časa se pusti otrokom za tiste aktivnosti, za katere individualno pokažejo več zanimanja in interesa. Po drugi strani je res, da se prenekatera glavna Montessori načela že vpeljuje tudi v javne vrtce in da se ti zelo razlikujejo od kraja do kraja in od enote do enote. Zato pred vključitvijo svojega otroka v prvi izobraževalni sistem temeljito preverite posamezne možnosti in se odločite tako, kot vam narekuje srce.